Vanitas vanitatum et omnia vanitas

1185
Uczniowie klasy 2b, zainspirowani bibliją sentencją “vanitas vanitatum et omnia vanitas” (marność nad marnościami i wszystko marność), nagrywali obrazy filmowe na temat przemijania. Wśród różnorodnych konwencji najczęściej pojawiały się: animacja, kolaż, etiuda aktorska.
Ćwiczenie to służyło jako wstęp do omawiania barokowej poezji metafizycznej oraz analizy malarstwa realizującego motyw vanitas.