Ważne spotkanie (Mikołajki!)

711

„Święty Mikołaj nocą wędruje, w okna zagląda i nasłuchuje” – tak co roku śpiewały pierwszaki 6 grudnia. W tym niestety zamknięte w domu, nie miały możliwości spotkać św. Mikołaja na szkolnym korytarzu. Pełne tęsknoty za dobrym Świętym czekały, i… przyszedł, na zajęcia online. Przyszedł, i powiedział miłe słowo. Przyszedł, i swoją obecnością napełnił nie jedno serce radością. Przyszedł, i dał nadzieję, że jutro będzie lepsze. Przyszedł, nie tylko do pierwszaków!
Dziękujemy i obiecujemy, że będziemy grzeczni!