Wręczenie nagród ze szkolnych konkursów dot. TABLICZKI MNOŻENIA

631

I miejsce w SZKOLNYM KONKURSIE MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA zajęła Magdalena Rumatowska z klasy 4a SP.
W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-MATEMATYCZNYM DOT. TABLICZKI MNOŻENIA uczniowie zostali nagrodzeni w trzech kategoriach:
1) PRACA INDYWIDUALNA:
I miejsce – Aniela Wronikowska kl.3b SP oraz Hanna Liszkowska kl. 4a SP
II miejsce – Lena Sosińska kl. 5b SP
III miejsce – Antoni Stachowski 8b SP
2) PRACA GRUPOWA:
I miejsce – Aniela Wronikowska, Łucja Ogiba, Alicja Musiał oraz Julia Dębska kl. 3b SP
II miejsce – Dominika Staszek oraz Łucja Skorża kl. 3b SP
III miejsce – Marcelina Stryjak oraz Helena Witkowska kl. 5b SP
3) Ponadto uczniowie klasy 3b SP zostali jako klasa wyróżnieni i otrzymali słodki upominek za najbardziej zaangażowaną klasę w konkursie plastycznym.
Serdecznie wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach matematycznych!