Wybory do Samorządu Szkolnego SP

445
Szanowna Społeczności Szkolna
Dzisiaj, tj. 21 września odbyły się wybory do Samorządu Szkoły Podstawowej. Przebiegały one bez zakłóceń, przy bardzo dużej frekwencji i miłej atmosferze.
Wyniki wyborów zostaną ogłoszone jutro rano na tablicy ogłoszeń w holu szkolnym, ale już teraz bardzo chciałybyśmy podziękować wszystkim kandydatom za odpowiedzialne i profesjonalne przygotowanie kampanii wyborczej, za ich zaangażowanie i wzajemny szacunek.
Wielkie słowa podziękowania również wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego, pięknego i poprawnego przebiegu przebiegu wyborów. Za każdą radę, pomocne słowo i gotowość pomocy. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia w prowadzeniu lekcji.
Szczególnie dziękujemy pani Joannie Butlewskiej-Cofcie za wkład plastyczny oraz wszystkim wychowawcom, którzy wspierali kandydatów i przyjęli ich podczas godzin wychowawczych.
Z wyrazami szacunku
opiekunki Samorządu Szkoły Podstawowej
Monika Wesołek-Nowek
Marlena Strzelec-Orłowska