Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP

810

Szanowna Społeczności Szkolna
W piątek, tj. 24 września odbyły się wybory do Samorządu Szkoły Podstawowej. Przebiegały one bez zakłóceń, przy bardzo dużej frekwencji i miłej atmosferze.
Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w poniedziałek rano na tablicy ogłoszeń w holu szkolnym, ale już teraz bardzo chciałybyśmy podziękować wszystkim kandydatom za odpowiedzialne i profesjonalne  przygotowanie kampanii wyborczej, za ich zaangażowanie i wzajemny szacunek.
Wielkie słowa podziękowania również wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego, pięknego i poprawnego przebiegu przebiegu wyborów.
Za każdą radę, pomocne słowo i gotowość pomocy.
Szczególnie dziękujemy p. Barbarze Fenrych za przygotowanie dla klasy IV a formularza online, p. Joannie Cofcie za wkład plastyczny oraz wszystkim wychowawcom, którzy wspierali kandydatów i przyjęli ich podczas godzin wychowawczych.
Z wyrazami szacunku
opiekunki Samorządu Szkoły Podstawowej
Agnieszka Góra
Marlena Strzelec-Orłowska