WYNIKI KLASOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „ZACZAROWANA ZAGRODA”

334

Uczniowie klasy 1A po przeczytaniu i omówieniu lektury „Zaczarowana Zagroda” Aliny i Czesława Centkiewiczów wzięli udział w klasowym konkursie plastyczno-technicznym.
Celem konkursu było:
– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej zabawy rodzinnej.
– Promocja literatury dla dzieci.
– Rozwijanie umiejętności łączenia treści utworu literackiego z formą plastyczną.
– Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po naradach nagrodziło następujące prace:
I miejsce – Michalina Szczurek
II miejsce – Karol Jabłoński
III miejsce – ex aequo Kornelia Zalewska, Jan Kubaszewski
Wyróżnienia:
Antoni Wiąz, Wojciech Namyślak.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Bardzo dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.