Zajęcia z doradztwa zawodowego w liceum

692

W dniach 10, 11 i 22 marca odbyło się w naszych szkołach spotkanie z p. Agnieszką Kaszyńską. Jest ona psychologiem i doradcą zawodowym zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opiekującej się naszą szkołą. Spotkania zorganizowane zostały dla klas II i III gimnazjum oraz dla klas II LO.
W klasach II gimnazjalnych p. Kaszyńska opowiedziała o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. Zaproponowała też uczniom wykonanie testów określających temperament oraz predyspozycje. Dzięki tym narzędziom uczniowie mogli spojrzeć obiektywnie na swoje możliwości…

Tematem przewodnim spotkania w klasach III gimnazjum było przybliżenie sposobu poszukiwania informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. Pani doradca pokazała uczniom strony internetowe – zarówno te przydatne, jak i te konieczne w procesie naboru elektronicznego.
Wizyta w liceum miała charakter informacyjny. P. Kaszyńska skupiła się na zaprezentowaniu uczniom różnych motywacji i sposobów wybierania zawodu. Scharakteryzowała obecny system edukacyjny i odniosła się do realiów rynku pracy. Zwróciła też uwagę na możliwe błędy w wyborze zawodu.
Ponieważ uczniowie byli w różnym wieku, to na każdym spotkaniu oczekiwali innych porad, mieli także wiele pytań i wątpliwości, na które p. Kaszyńska starała się udzielić odpowiedzi. Podkreśliła ona także, że każdy uczeń może skorzystać z indywidualnych konsultacji na terenie poradni.

W dniu 22.03.2016 uczniowie klas maturalnych spotkali się z p. dr Anetą Suchoń reprezentującą Uniwersytet Przyrodniczy i UAM. Maturzyści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni w nowym roku akademickim oraz charakterystyką wybranych kierunków.

{gallery}wydarzenia/doradztwo_zawodowe_LO_2016{/gallery}