ZWOLNIJ SIĘ Z TEORII, CZYLI POSTAW NA DZIAŁANIE

371

W piątek 30 września gościliśmy w Liceum wolontariuszkę reprezentującą ogólnopolski projekt Zwolnieni z Teorii. Marta, uczennica bydgoskiego liceum, sama dwukrotnie zrealizowała projekt społeczny i brała udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Zdobyte doświadczenia i certyfikaty umożliwiły Jej udział w zagranicznych stażach. Podczas indywidualnych spotkań z poszczególnymi klasami Liceum Marta przekonywała, że warto realizować takie projekty, ponieważ rozwijają one kluczowe kompetencje przyszłości, takie jak: zarządzanie, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność. Dodatkowo każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje cenny na rynku pracy międzynarodowy certyfikat z zarządzania.

Więcej informacji można znaleźć na platformie Zwolnieni z Teorii

https://zwolnienizteorii.pl/

oraz poprzez kontakt ze szkolną koordynatorką, p. Agnieszką Ślaską Ryczaj.