Wyniki charytatywnej zbiórki nakrętek

302
Łącznie zebraliśmy aż 204,3kg!!!
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w akcji, szczególne podziękowania dla klas licealnych za wsparcie!
Nakrętki przekazujemy
na Fundację Szlachetny Bohater
Wyniki:
I miejsce  kl. 2A 55,95kg
II miejsce kl. 1A  23,65kg
III miejsce kl. 2B 17,8kg
IV miejsce kl. 3A 16kg
V miejsce kl. 8A 15,9kg
kl. 1B – 11,15kg
kl. 3B – 4,9kg
kl. 4A – 8,1kg
kl.4B – 9,2kg
kl.5A – 1,1kg
kl.6A – 7,25kg
kl.7A – 0,2kg
kl.7B – 3,4kg
kl.8B – 8,3kg
kl.1 A LO – 2,55kg
kl.2A LO – 0,8kg
Nauczyciele, pracownicy i niepodpisane nakrętki – 18,05kg
Kochani
W piątek 10 czerwca została uroczyście wręczona słodka nagroda dla zwycięskiej klasy 2a SP.
Spośród wszystkich zbierających koledzy i koleżanki wyróżnili jeszcze szczególnie Dawida, który dostarczył najwięcej tego cennego materiału do recyclingu.