1% Dziękujemy!

826

W 2020 roku Uczniowski Klub Sportowy „Serviam” uzyskał kwotę 12 881,16 zł z tytułu Państwa wpłat 1% podatku. Środki te zostaną wykorzystane na zakup nowego sprzętu sportowego dla szkoły, z którego to będą korzystać nasi uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz pobytu w szkolnej świetlicy. Bardzo dziękujemy za Państwa ofiarność.
UKS „Serviam” działający przy szkole od 2012 roku współpracuje z wieloma środowiskami oraz bierze udział w wielu wydarzeniach sportowych.
Tradycją stały się już nasze urszulańskie obozy rekreacyjno-wędrowne w Zębie, w których to uczestniczą uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły z klas 4-8 oraz liceum. W 2020 roku w obozie wzięło udział ponad 90 uczestników i taka też liczba uczestników w najbliższe wakacje również uda się w polskie Tatry.
W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy letni obóz w Lubaszu dla naszych najmłodszych uczniów z klas 1-3. Blisko 30 uczniów naszej szkoły bawiło się wspólnie, w malowniczej miejscowości nad Jeziorem Dużym tworząc wzajemne relacje. Obóz spełnił pokładane oczekiwania i dlatego też w tym roku pragniemy zorganizować, aż dwa turnusy dla najmłodszych.