Tydzień Misyjny 2020 – podsumowanie

1209

Obecny rok jest rokiem wyjątkowym i nic nie odbywa się tak jak zwykle. Na szczęście dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się nam zorganizować w nowej formule Tydzień Misyjny, podczas którego mieliśmy okazję zapoznać się z realiami pracy, nauki, świętowania i zabawy w krajach misyjnych sióstr Urszulanek. Otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych materiałów od s. Krystyny Młynarz, która  pracuje jako misjonarka w Senegalu. Uczniowie  mieli możliwość oglądać krótkie reportaże, fotografie, wypełnić krzyżówkę, jak również porozmawiać, na czym polega powołanie misyjne dla każdego.
W trakcie Tygodnia Misyjnego 2020 zorganizowany został  konkurs plastyczny. Wzięli w nim udział uczniowie z  pięciu klas I-VII SP. Dostarczono 32 prace. W swoich realizacjach autorzy podzielili się refleksją i wyobrażeniem na temat prac misjonarzy.       Ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych i rozpoczęcie nauki zdalnej, nie udało się przygotować wystawy pokonkursowej. Najlepsze prace można oglądać na stronie internetowej szkoły, do czego serdecznie zapraszamy.
Oczywiście nie zapomnieliśmy również o naszych podopiecznych Rose i Saliou, na edukację których od wielu lat zbieramy środki finansowe. Pod koniec Tygodnia Misyjnego członkowie Koła Misyjnego i sympatycy wyposażeni w instrumenty pochodzące z misji zorganizowali  „głośną” zbiórkę datków.
Udało nam się zebrać 1036,13 zł oraz 0,20 euro!
Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy, a Dobry Bóg niech wynagrodzi po stokroć!
Gdyby ktoś jeszcze chciał wesprzeć naszych podopiecznych finansowo,  można zostawić w sekretariacie szkoły kopertę z opisem „na edukację Rose i Saliou, Senegal”.

Zapraszamy do podziwiania prac nadesłanych na konkurs z okazji tygodnia misyjnego