#ADDwent – DZIEŃ 13 – JEŚĆ I PIĆ?

501
Dziś piątek, a tu cały fragment Ewangelii tylko o jedzeniu… Przy takim tekście również warto zatrzymać się z pytaniem: co to Słowo mówi o Bogu? Co mówi o mnie? I wreszcie: co mówi co mnie?
Widać, że trudno było trafić w upodobania współczesnych Jezusowi – Jana Chrzciciela mieli za wariata, bo pościł. Jezus z kolei otwarcie brał udział w ucztach, spotykał się chętnie przy stole… i za to także obdarzyli Go kilkoma dosadnymi epitetami. Co właściwie pokazuje ten tekst? Serca pełne powierzchownych ocen i niezadowolenia zamiast wdzięczności, zamknięte na spotkanie…
Jaka jest druga strona tej samej historii? Taka, że Boga możemy spotkać we wszystkim – i w poście, i w radosnym spotkaniu czy wręcz ucztowaniu. Nie tyle chodzi o czynności czy zewnętrzne okoliczności, ale o nastawienie serca. Krótko i jasno ujął to później w jednym ze swoich listów św. Paweł: ,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie!” (1 Kor 10, 31).
Co Tobie posłuży dziś najlepiej do spotkania z Bogiem w codzienności?
Przegryź coś i #DodajOgieńDoRelacji!