3 lata-podsumowanie

688

W ostatnich tygodniach roku szkolnego uczniowie klasy 3b wykazali się szczególną twórczością. Wspólnie napisali słowa piosenki klasowej, w której podsumowali trzy lata swojej edukacji. Stąd w refrenie pojawiła się wzmianka o 1b, 2b, 3b i nawet 4b, jednak zawsze mowa o tej samej klasie. Melodię zaczerpnęli z piosenki Magdy Anioł pt.: „Anioł Stróż”. Zapraszamy do posłuchania i obejrzenia!