Apel Kongresu Kobiet Konserwatywnych do Rodziców i Wychowawców

446
Skanuj 1 m

Na prosbę Kongresu Kobiet Konserwatywnych zamieszczamy apel, który został skierowany do rodziców i nauczycieli.

 

Szanowni Państwo,

Jako stowarzyszenie reprezentujące głos społeczny, chcemy przypomnieć Rodzicom, konstytucyjne prawa im przysługujące oraz przedstawić możliwości ich egzekwowania.

Kongres Kobiet Konserwatywnych

Skanuj 1 m Skanuj 2 m