Czułe słówka…

219

30 listopada na apelu poznaliśmy zwycięzców i wyróżnionych w IV Konkursie Dykcyjnym „Czułe słówka o szczeżui”. Wszyscy uczniowie prezentowali znakomity poziom w zmaganiach z arcytrudnymi tekstami. W tym roku jury w składzie: Anna Leśna i Justyna Wiatr postanowiło przyznać pierwszą nagrodę Zofii Kuczek  z kasy VIA. Julia Remi i Robert Bocian zajęli drugie miejsce. Miejsce trzecie przypadło Franciszkowi Otrockiemu, Patrykowi Piechockiemu i Nikodemowi Szymańskiemu.
Jury w swoich ocenach brało pod uwagę przede wszystkim dykcję, poprawne akcentowanie, tempo, umiejętne operowanie siłą głosu i ogólne wrażenia artystyczne. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok do udziału w kolejnym konkursie.
Agata Kwias – pomysłodawczyni i organizatorka konkursu