Ursuline school

402

Dziś jedna z grup języka angielskiego gościła podczas swojej lekcji siostrę Neusimar z Brazylii i siostrę Ann Marie ze Szkocji. To dobra okazja do uświadomienia sobie, że jesteśmy małą częścią wielkiej urszulańskiej rodziny obecnej na całym świecie.