Czy wirusy są żywe?

332

15 lutego grupa uczniów z profilu biologiczno-chemicznego wzięła udział w wykładzie prof. UAM dr. hab. Roberta Nawrota pt. “Czy wirusy są żywe? Rozważania nad naturą tych intrygujących tworów”.
Wykład na Wydziale Biologii UAM odbył się w ramach realizowanego w szkole projektu PAFSE – Partnerships for Science Education.