Deklaracja o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji

494

W środę 29 czerwca została podpisana deklarcja o wzajemnej współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek. Celem deklaracji jest merytoryczne wsparcie ze strony Wydziału Prawa i Administracji UAM, zapewnianiające uczniom Liceum możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań w zakresie nauk prawnych, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym przez kontakt z kadrą akademicką oraz zachęcanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia na Wydziale. Cały tekst deklaracji można znaleźć w zakładce PROJEKTY

{gallery}wydarzenia/deklaracja_wspolpracy_2016{/gallery}