DZIAŁANIA SAMORZĄDU

467

Dwa miesiące nauki już za nami. Urszulańskie życie to jednak nie tylko codzienne zdobywanie wiedzy, a również podejmowanie wielu inicjatyw integrujących naszą społeczność. Nad działaniami w Szkole Podstawowej czuwa Samorząd Szkolny wraz z opiekunkami (p. Marleną Strzelec-Orłowską oraz p. Aldoną Hekiert). Cotygodniowe zebrania, planowanie uroczystości szkolnych, klasowych, akcji charytatywnych: to jedne z wielu zadań podejmowanych przez naszą młodą społeczność.