Gość Specjalny

790

Dziś licealiści wzięli udział w spotkaniu online z Panią Katarzyną Muślewską, biegłą sądową, zajmującą się badaniami fonoskopijnymi i badaniami pisma odręcznego, podpisów i pieczątek. Uczniowie dowiedzieli się jak analizuje się wszelkie zapisy dźwiękowe zawierające wypowiedzi badanych osób oraz na czym polega analiza grafologiczna.