Milion dzieci modli się na różańcu

808

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie po raz kolejny zaprosiło 18 października do przyłączenia się do ogólnoświatowej inicjatywy modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu”. W odpowiedzi na to zaproszenie uczniowie klas 1-3 spotkali się w szkolnej kaplicy, by wspólnie odmówić dziesiątkę różańca w intencji pokoju na świecie. Święty o. Pio, kiedyś powiedział, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Wierzymy mocno, że ta szczera modlitwa dzieci – nie tylko w tym dniu – może odmienić naszą planetę.