Pasowanie na czytelnika

817

Uczniowie klas pierwszych długo czekali na ten dzień. Dziś stali się pełnoprawnymi czytelnikami w bibliotece szkolnej. Pani Justyna Wiatr poprowadziła zajęcia biblioteczne połączone z pasowaniem na Czytelnika. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Dzieci odgadywały bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie po omówieniu zasad przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Po uroczystym pasowaniu pierwszoklasiści mogli już wypożyczyć książki według własnych zainteresowań i na miarę swoich umiejętności czytania. Gratulujemy im zapału do czytania!