Nowenna do św. Anieli Merici dzień I

686

Dzień I: „Miłość jest cierpliwa”. (I Kor. 13,4)
„A wszystko niech zwyciężają cierpliwością” (Św. Aniela Rada V)
Praktyka: Aktem cierpliwości i miłości odpowiadać będę na wszystko, co mnie drażni w zachowaniu drugich.
Modlitwa na każdy dzień:
Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen