Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

682

Od dziś do 25 stycznia obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Już ponad sto lat chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.  Hasło tegorocznego tygodnia zostało zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9).

Zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach tego Tygodnia.