Nowenna do św. Anieli Merici-dzień IV

595

Dzień IV: „Miłość nie pamięta złego”. (I Kor.13,5)
„Któż może osądzić uczucia i myśli tajemne w głębi ludzkiego wnętrza?”
(Św. Aniela, Rada VIII)

Praktyka: Będę patrzeć na drugich i na przeciwności od najlepszej strony.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen