Nowenna do św. Anieli Merici dzień VIII

923

Dzień VIII: „Miłość wszystko przetrzyma”.(I Kor 13,7)

„Cierpienia tego świata są niczym wobec dóbr niebieskich”. (Św. Aniela, Rada V)

Praktyka: Nie będę się zrażać trudnościami i kierować uprzedzeniem, ale okażę dużo serca tej osobie, której zazwyczaj unikam.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen