Ogłoszenie

459

Dodatkowe spotkanie dotyczące wymiany z USA Amicus (dla rodziców i 
młodzieży, którzy nie uczestniczyli w poprzednim spotkaniu) odbędzie się 
13 października (czwartek) o godz 18.00 w sali 01 w budynku liceum.