Przygotowanie do święta patronalnego

460

Kahoot o św. Urszuli, krótkie przypomnienie historii naszej szkoły i roty przysięgi oraz nauka hymnu, to dzisiejszy apel w liceum i lekcja wychowawcza. Po takich emocjach i rywalizacji nikt nie będzie miał wątpliwości kim była i jak żyła św. Urszula, córka króla Brytów.