Rekrutacja liceum

525

Regulamin rekrutacji do XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021

Załączniki

Karta kandydata XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka

Zgoda na publikację wizerunku ucznia

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXIX LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu – hasło dostępu do pliku podane w mailu

 

Lista kandydatów przyjętych do XXXIX LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu – hasło dostępu do pliku podane w mailu