Rekrutacja klasa 1 SP

513

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
SZANOWNI PAŃSTWO

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Karta kandydata
Ankieta dla rodziców kandydata
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenia woli do podjęcia nauki w szkole