roraty

1335

Zapraszamy
na msze święte roratnie
w kaplicy szkolnej
w każdy piątek
o 6.45