Utopie na angielskim z native speakerami

547

Dziś na angielskim z native speakerami projektowaliśmy swoje własne społeczeństwa utopijne albo rozważaliśmy kwestie mediów i ich stosowania przez młodzież.