Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

544

W roku szkolnym 2015/2016 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Paulina Trawińska z klasy 3b liceum. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dnia 30 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z wice Wojewodą Wielkopolskim, panią Dorotą Kinal, i oświatowych, stypendyści oraz ich rodzice i nauczyciele…

Pani wice Wojewoda w krótkich słowach pogratulowała uczniom wyróżnienia i życzyła dalszych sukcesów naukowych. Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Walkowiak, zwróciła uwagę Stypendystów na istotne znaczenie „trzech W”, czyli wymagań, które stawiają nauczyciele i za
św. Janem Pawłem II przypomniała, żeby młodzież wymagała od siebie nawet wtedy, gdy inni od niej nie wymagają. Dalej: bardzo ważna jest wiara we własne możliwości i umiejętności, a także wytrwałość w dążeniu do wytyczonych celów.
Po oficjalnych wystąpieniach miał miejsce krótki program artystyczny. Uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza wykonali trzy utwory Henryka Wieniawskiego.
Po wysłuchaniu koncertu nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów.

{gallery}wydarzenia/sprm_2015{/gallery}