RODO

661

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku z innymi sposobami kształcenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dla kandydatów do SP

Zgoda na publikację wizerunku ucznia – dla kandydatów do LO