Współpraca liceum z wydziałami chemii, fizyki oraz prawa UAM

558
logo LO

Uczniowie klas licealnych realizujący chemię oraz fizykę na poziomie rozszerzonym biorą udział w ramach współpracy uczelni z klasami akademickimi w zajeciach eksperymentalnych na Wydziale Chemii oraz Wydziale Fizyki UAM.

Na mocy umowy podpisanej więdzy Wydziałem Prawa UAM oraz Liceum Sióstr Urszulanek UR uczniowie z klasy o profilu prawnym zostali objęci patronatem naukowym nad realizacją programu edukacji prawnej.

 

logo LO    logo UAM 1